Вести

ОДРЖАН САСТАНАК ПОВЕРЕНИШТВА

Одржан је редован састанак повереништва СНС Пожега на ком је анализиран рад повереништва у претходном периоду и испланиране даље активности у раду Месних одбора и Савета. Главна тема састанка су свакако предстојећи избори које повереништво спремно дочекује.